O nama

Autoklub «Zadar» je temeljni autoklub udružen u Hrvatski autoklub, osnovan 28. kolovoza 1946. godine. Ima više od 7000 aktivnih članova i 11 radnika u stalnom radnom odnosu, a posluje na adresi Zrinsko-frankopanska 16 u Zadru. U tijeku su aktivnosti na preseljenju carinskog skladišta i tehničke baze na novu lokaciju u Gospodarskoj zoni Murvica Jug.

Temeljna djelatnost Autokluba «Zadar» je tehnička pomoć vozačima na cesti, a vrši i poslove servisa i popravka vozila, prikuplja, čuva i prodaje vozila i plovila pod carinskim nadzorom, te obavlja i druge poslove iz domene javnih ovlasti koje mu povjeri Hrvatski autoklub.

Things Autoklub «Zadar» raspolaže s četiri specijalna vozila za uklanjanje i prijevoz za promet onesposobljenih vozila, prikolicama za prijevoz automobila i motocikla, tri «pokretne radionice» - vozila opremljena za otklon kvara, stacionarnom i mobilnom dijagnostičkom opremom, opremom za demontažu, montažu i balansiranje guma, uređajima za kontrolu kočnica i svjetala osobnih automobila te dobro opremljenom automehaničarskom radionicom, čime zadovoljava gotovo sve potrebe svojih članova.
Šest djelatnika u sustavu tehničke pomoći vozačima godišnje odradi preko 4000 naloga, od čega samo na pomoć na cesti otpada više od 2000 intervencija, po čemu je i po broju i po kvaliteti pruženih usluga Autoklub «Zadar» u samom vrhu sustava tehničke pomoći Hrvatskog autokluba.

Things
Autoklub «Zadar» je posebno aktivan na području prometne preventive. Aktivno surađuje s nizom osnovnih škola, ustanova i udruga. Organizator je, suorganizator i domaćin niza edukativnih i prometno-preventivnih manifestacija na području Grada Zadra i Zadarske županije.
Samo od 1996., prve poslijeratne godine u Republici Hrvatskoj, Autoklub «Zadar» je organizator dvadeset županijskih natjecanja i domaćin i suorganizator osam državnih natjecanja učenika osnovnih škola u prometno-edukativnoj akciji «Sigurno u prometu», a stalno je uključen i u sve druge prometno- preventivne aktivnosti Hrvatskog autokluba.


Državno natjecanje „Sigurno u prometu 2015.“ je osmo državno natjecanje kojemu je Autoklub „Zadar“ domaćin i suorganizator.

Autoklub «Zadar» je dobitnik niza nagrada i priznanja za zasluge na širenju tehničke i prometne kulture, za zalaganje i postignute rezultate na području prometne preventive te za aktivnosti na području jačanja i omasovljavanja kao i promicanja i ostvarivanja i drugih ciljeva i zadataka Hrvatskog autokluba.