Anketa o korištenju sigurnosnog pojasa u automobilu

U ovoj anketi istražujemo navike vozača o korištenju sigurnosnog pojasa u automobilu.
Molimo Vas da sudjelujete u anketi.